Sådan søger du om byggetilladelse

Skal du til at nybygge, ombygge eller tilbygge, så skal du i det fleste tilfælde ansøge om byggetilladelse, se også vores guide her om du skal søge om byggetilladelse eller ej.

Skal jeg bruge en byggetilladelse?

Se det her

For at ansøge om en byggetilladelse, så skal du fremvise en detaljeret plan over dit planlagte byggeri. Dette vil i de fleste tilfælde omfatte:

Du søger om byggetilladelse her. BygogMiljø.dk

1. Fuldmagt

Såfremt du ansøger på andres vegne, eller hvis ejerforholdet af bygningen er baseret på flere medejere, er det nødvendigt at få en fuldmagt på det ønskede arbejde.

Download fuldmagt

2. Planlagt arbejde

Beskriv præcist hvad ansøgningen drejer sig om, f.eks. Nyt enfamiliehus på 2 etager, Stueplan på 100 m2 og 1. sal på 50 m2, Ved større arbejder anbefales det at udføre et separat myndighedsandragende.

Se vores eksempel

3. Tegninger

Mængden af tegninger du skal udarbejde, afhænger oftest af projektet, en god huskeregel er dog at alt nyt skal fremvises.

Tegninger er oftest en af de ting som projekter oftest afvises på, vi tilbyder derfor tegningspakker, hvor vi kun tegner Jeres projekt op. Se priseksempel her.

A. Situationsplan

Viser hele matriklen og her skal du vise, hvor byggeriet ligger, samt alle andre bygninger på grunden og deres indbyrdes afstande til hinanden og skel. Det er også vigtigt at angive størrelserne på alle bygningerne med deres præcise betegnelse iht. BBR.

B. Plantegninger

Er grundridset af den bygning der søges byggetilladelse til, her skal vinduer, døre og vægge tydeligt være tegnet op. Rummenes funktion skal også tydeligt fremgå med tekst, f.eks. Værelse, Køkken, Bad osv. Bygningen skal herudover som minimum have angivet sine udvendige hovedmål, vi anbefaler dog at i følger vores eksempel og også angiver rummenes m2 og målsætter indvendigt.

C. Facadetegninger

Viser hvordan bygningen ser ud udefra. Her er det vigtigt at vise byggeriets højde og det skrå højdegrænseplan.

D. Snittegninger

Viser et lodret tværsnit af bygningen, formålet er at vise de indvendige højder og niveauer i bygningen. Snittegninger skal også angive bygningsdelene og deres opbygning.

4. Byggeret og helhedsvurdering

Det skal angives om hvorvidt byggeriet opføres iht. Byggeretten. Dette vedrører f.eks. kravene om afstand til skel, højden af byggeriet og bebyggelsesprocenten. Såfremt at byggeriet ikke opføres iht. Byggeretten skal der foreligge en saglig begrundelse til hvorfor dette ikke gøres, hvorefter at myndighederne vil foretage en helhedsvurdering af projektet. 

Se om du opfylder kravene her: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/08/Krav/168_186#4d3af474-b16a-4a5b-af9b-bab8afa07a90