Renovering

I er nu dét tættere på at få projekteret Jeres renovering sammen med os. Renoveringer er oftest lange og med mange afklaringer, derfor anbefales det altid at få rådgivning i disse sager, især ved fredet og bevaringsværdigt byggeri.

Vi skræddersyer altid vores renoveringsløsninger til hvert projekt, da de aldrig er ens. Det er løsninger som vi baserer på erfaring, og den historiske kendskab til løsningerne som er udført i jeres byggeri.  Renoveringer som er tro og respektfulde til den oprindelige idé.

Marfelt arkiteker

Nedenfor er oplistet en forenklet forklaring af faserne. Såfremt I vælger os, behøver I ikke at spekulere mere på disse, da vi i det tilfælde vil håndtere hele projekteringen, lige fra den indledende legende formgivning, til det færdige byggeri.

Priserne er ligeledes et overslag, der ikke giver et fuldstændigt nøjagtigt billede af prisen på jeres projekt. For at vi kan det, skal vi afholde et idémøde, hvor vi får gennemgået alle jeres behov og drømme, hvorefter vi kan give jer et tilbud på det videre forløb.

1. Idefasen

Vores samarbejde indledes oftest på Jeres initiativ. Samarbejdet indledes med et møde enten hos Jer eller hos os, hvor vi tilegner os et indgående kendskab til Jeres projekt og til Jeres ønsker og behov.

Denne model benyttes altid, idet vi ønsker at indlede et samarbejde baseret på tillid og tryghed.

Antallet af skitser, som er nødvendige før vi rammer Jeres drømme projekt, vil variere. Under hele processen er vi i dialog med Jer, så vi får tegnet præcist det, som er perfekt for Jer.

Priser

Vi tilbyder et gratis idémøde hos os. Dette møde giver os muligheden for at se og høre om Jeres drømmeprojekt og for at vurdere, hvorvidt vi  kan hjælpe Jer med at indfri Jeres drømme.

Vi tilbyder ligeledes at køre ud til et skitsemøde. Dette koster kr. 2.500,- på Sjælland. Øvrige områder aftales særskilt.

Skitsefasen koster fra kr. 15.000,-

2. Myndighedsfasen

Efter idéfasen er fuldt udarbejdet påbegyndes myndighedsgennemgangen af projektet.

I denne fase udarbejdes al materiale påkrævet af kommunen.

Alle lokale bestemmelser gennemgås for at opnå byggetilladelse til Jeres projekt.

Priser

Al dokumentation til byggeandraget er altid udført præcist efter myndighedernes retningslinjer, dette giver Jer den hurtigste og bedste sagsbehandling.

Myndighedsfasen koster fra kr. 20.000,-

3. Projekteringsfasen

Efter byggetilladelsen er modtaget påbegyndes projekteringsfasen. Her kontakter vi ingeniøren og får projektet statisk eftervist. Dette gøres sideløbende med, at vi udfører alle byggetekniske tegninger og beskrivelser på projektet. Projektet udføres efter de arkitektoniske retningslinjer sat af Marfelt. Som afslutning kvalitetskontrolleres hele projektet for at bibeholde den høje kvalitet, som vi er kendt for.

Når al projektmaterialet er udarbejdet og kontrolleret sendes dette i udbud til bydende entreprenører.

Priser

Prisen indeholder alle arkitektydelser, udbud og koordinering af alle tekniske fag, hvilket efterlader Jer med ro i sindet. Vi tager os af alt det tekniske og dialogerne med de involverede parter. 

Vi indhenter tilbud på ingeniør, geotekniker, entreprenør og landmåler til godkendelse af Jeres projekt.

Projekteringsfasen koster fra kr. 20.000,-

4. Udførelsesfasen

Efter alle tilbud er indhentet og gennemgået, underskrives kontrakt med en entreprenør efter Jeres ønsker.

Uanset om I vælger entreprenør baseret på bedste pris eller efter førstehåndsindtryk, fører vi et tæt tilsyn med processen. Dette for at sikre kvaliteten og for at forebygge tekniske fejl.

Vi sikrer at tidsplanen overholdes og at ændringer sker uden konsekvens for projektet.

Det hele munder ud i Jeres realiserede drømmeprojekt.

Priser

Vi udfører tilsynet og byggeledelsen på timebasis, da det er umuligt at give et fast pristilbud på fasen. 

En god tommelfingerregel er, at et effektivt tilsyn/byggeledelse tager 2-4 timer ugentligt i hele byggeperioden.

Vi opfordrer vores entreprenører til at ringe til os såfremt de har spørgsmål.

Udførelsesfasen koster fra kr. 15.000,-

Skal vi tage en snak om det.

Vi tilbyder altid en uforpligtende dialog om jeres projekt, med gode råd, vejledning og hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Det er ikke alle projekter vi varetager, da vi kun ønsker projekter som inspirerer os som de inspirere jer, men vi kan altid hjælpe jer videre til nogen som kan.

Marfelt Arkitekter

Krausesvej 3 
2100 København Ø
CVR nr: 38730843

+45 5354 5439
Info@Marfelt.eu

part of Marfelt